Istok-Zapad: putovanja iz središta Zemlje

Trenutno se ne emituje Viasat History

Istinita priča o nastanku i procvatu civilizacije Bliskog istoka i njen veliki uticaj na Zapad. Većina dešavanja u Zapadnoj civilizaciji bila je na marginama pravog pokretača umetničke, religijske i društvene evolucije. Ključno mesto najvažnijih stadijuma u ljudskoj istoriji bio je Bliski istok, fascinantan region koji je milenijumima bio politički, ekonomski i kulturni centar sveta i most između Azije, Afrike i Evrope. Ako želite da pronađete izvorište i temelje nauke, pravde, monoteizma, trgovine, građanskih prava i umetničke ekspresije, okrenite sa ka Istoku. To je kompleksna istina, koju ćemo dešifrovati proučavajući velika carstva, ogromne biblioteke dragocenih rukopisa, periode velikih osvajajanja, otomanske Turke i renesansu, putujući Putem svile i sve to na tri kontinenta.