Sjajni pronalasci

Sledeća epizoda
16:40 Čet Maj 4
UK

Sviđalo se to nama ili ne, rat, sukob i potreba da se istraži nepoznato je katalizator za ljudski tehnološki napredak. Činjenica je da je čovečanstvo najinventivnije kada je destruktivno.