Dan kada...

Sledeća epizoda
06:05 Pon Jul 24
2015 , France

Roosevelt. Nakon napada Japana na Perl Harbor 1941. godine, Ruzvelt je odlučio da fokusira ratne napore ne na Japan, već na Nemačku, nesumljivo dovodeći do poraza Nemačke.