Fajt klab: istorija organizovanih borbi

Trenutno se ne emituje Viasat History

Ovo je priča o tome kako su ljudi tokom vekova organizovali pesničenje i druge slične borbe, kao najstariji vid zabave za narod. Od davnina se fizička borba koristila kao pučka zabava, prilika da se zaradi na klađenju, ali i da se čovek oslobodi ropstva. U nekim slučajevima, takve borbe pamagale su uspostavljanje boljih diplomatskih odnosa; u drugim, služile su za svođenje računa i stavljanje tačke na krvnu osvetu. Konačno, tučama “jedan na jedan” pribegavalo se i radi zaštite časti. U ovoj seriji videćemo, u odgovarajućem društvenom i istorijskom kontekstu date epohe, kako su te nemilosrdne borbe izgledale kroz vekove i na koji način su uticale kako na duh, tako i na telo.