37 Dana - Kako je došlo do Prvog svetskog rata

Sledeća epizoda
06:45 Ned Sep 3
2014

Jedan dugi vikend. Poslednji časovi mira. Kontinentalne sile gurnute su na ivicu sukoba, a Ser Edvard Grej je neodlučan da li da se drži podalje od konflikta. Kojim putem će Britanija ići?