37 Dana - Kako je došlo do Prvog svetskog rata

Trenutno se ne emituje Viasat History

Jedan dugi vikend. Poslednji časovi mira. Kontinentalne sile gurnute su na ivicu sukoba, a Ser Edvard Grej je neodlučan da li da se drži podalje od konflikta. Kojim putem će Britanija ići?