Duh drevnog doba

Sledeća epizoda
04:40 Sre Jun 5
2015, United Kingdom

Betani Hjuz je naš vodič kroz Indiju, Grčku i Kinu i tumači nam umove Bude, Sokrata i Konfučija, kako bi odgonetnula kako su ovi mislioci, iz 5. veku p.n.e, uticali na moderno razmišljanje.