Duh drevnog doba

Sledeća epizoda
09:55 Pon Feb 25
2015, UK

Betani Hjuz je naš vodič kroz Indiju, Grčku i Kinu i tumači nam umove Bude, Sokrata i Konfučija, kako bi odgonetnula kako su ovi mislioci, iz 5. veku p.n.e, uticali na moderno razmišljanje.