Poslednje putovanje Romanovih

Sledeća epizoda
02:05 Pon Dec 2
2017, France

Nakon Ruske revolucije, u februaru 1917, car Nikolaj II je abdicirao. Ovaj film je svedočanstvo o tragičnoj sudbini cele carske porodice, sve do njene smrti, u julu 1918. godine.